Srážky ze mzdy – změny podle Nového občanského zákoníku

12.5.2014

V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) k 1. lednu 2014 došlo ke změnám také ve mzdové oblasti, konkrétně u srážek ze mzdy.

Nově má zaměstnavatel právo se rozhodnout, zda bude se zaměstnanci uzavírat dohodu o srážkách ze mzdy, či nikoliv (například v minulosti měl zákonnou povinnost uzavírat dohody na srážení výživného). Zároveň může nyní uzavřít dohodu o srážkách na jakýkoliv dluh. Pokud ale uzavře se zaměstnancem více dohod o srážkách, má právo po něm požadovat náklady spojené s prováděním těchto srážek. Toto pravidlo se ale týká vždy až druhé a další srážky.

Je velmi důležité, abyste měli nastavena pravidla pro provádění srážek, nejlépe aby byla zakotvena ve vnitrofiremní směrnici. Zároveň je potřeba dávat pozor na výši srážek – ta nesmí přesáhnout polovinu čisté mzdy, se zohledněním nezabavitelných částek. Naopak u exekucí naopak není potřeba tuto výši kontrolovat.

V případě nařízené exekuce máte jako zaměstnavatel právo navrhnout soudu zastavení výkonu rozhodnutí, pokud zaměstnanec po dobu 12 měsíců nepobírá mzdu. Vyhnete se tak neustálým odpovědím na otázky exekutorů na důvody nesrážení exekuce.

 

Autor: Gabriela Černá
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design