Standard IFRS 16 – Leasingy od 1. 1. 2019

9.6.2019

Celá řada podniků musí být schopna připravovat své výkazy a související informace nejen v souladu s českými zákony a účetními standardy, ale také podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jedná se zejména o podniky, které pro své zahraniční mateřské společnosti připravují pravidelný reporting nebo podklady pro konsolidovanou účetní závěrku.

Poslední velkou změnou IFRS standardů, jejíž účinnost nastala k 1. 1. 2019, je změna ve vykazování operativních leasingů – „pronájmů“, kterou upravuje IFRS Standard 16. Změnou se stírá dřívější rozdíl ve vykazování finančního a operativního leasingu. Co je její podstatou?

1.Kde jej najdeme v rozvaze nájemce?

Právo na užití pronajatého majetku bude nově vykázáno v aktivech, tedy podobně „jako vlastní“ majetek. V pasivech bude naproti tomu uvedena současná hodnota budoucího závazku (bude stanoven diskontováním). Nájemní splátky se vykazují jako snižování, splácení tohoto závazku a neovlivňují výsledek hospodaření.

Jako jednoduchý příklad zvolme pronájem auta v celkové hodnotě 1 000 tis. Kč na dobu 4 let. Úroková sazba 4 %.

Právo na užití pronajatého majetku se odpisuje a diskont se vykazuje jako úrokový náklad. Oproti dřívější úpravě se změnil charakter nákladu a časové rozvržení (kvůli diskontování závazku).

2. Jak se projeví ve výsledovce nájemce?

3. Kterého operativního leasingu se IFRS 16 týká?

Určení hodnot není obvykle tak jednoduché, jako na tomto příkladu. V praxi budete řešit složitější případy, počínaje rozhodováním, zda se vůbec IFRS 16 konkrétního pronájmu týká. Samotný výpočet může ztížit variabilita splátek, určení úrokové sazby pro diskontování, změna doby pronájmu, náklady na uvedení aktiva do původního stavu, podmínky pro dosažení výhodnější ceny a v neposlední řadě první použití těchto pravidel.

Změna se dotkne především nájemců majetku a v případě většího rozsahu nájmu může velmi podstatně ovlivnit rozvahové hodnoty a z rozvahy vyplývající ekonomické ukazatele. Z pohledu externího uživatele „odkrývá“ pohled na uzavřené nájemní vztahy přímo v rozvaze a „neschovává“ je jako dříve v příloze.

Je tedy nejvyšší čas se zamyslet nad tím, jak nový IFRS 16 ovlivnil ekonomický obraz Vaší firmy a zda při uzavírání nájemních smluv volíte vhodné podmínky.
Další články autora Hana Patočková© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design