SVĚŘENSKÉ FONDY – změny v povinné registraci

18.1.2018 Ivan Kovář Ivan Kovář - ivan.kovar@moorestephens.cz

Věci nemusejí být nutně jen komplikované, aby správně fungovaly. Spíše naopak. Tím jednoduchým řešením pro mezigenerační transfery majetku, ochranu majetku v dědictví a před věřiteli nebo pro zachování celistvosti rodinného jmění mohou být svěřenské fondy.

Od 1. ledna 2018 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných rejstřících, zákon se nově bude jmenovat „Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“. A tím je vlastně již řečeno, o co v novele půjde.

Nově vzniklé svěřenské fondy se budou povinně zapisovat do rejstříku vedeného krajskými soudy, tj. obdoba již existujícího obchodního či nadačního rejstříku. Odpovědný za návrh a doložení listin soudu je svěřenský správce. A podle novely zákona o soudních poplatcích, bude zápis i změny svěřenského fondu osvobozen od soudních poplatků, což je v našich podmínkách příjemné překvapení.

Do evidence svěřenských fondů se bude povinně zapisovat název a účel svěřenského fondu, případně také předmět činnosti, den vzniku a identifikační číslo. Dále počet svěřenských správců, způsob jejich jednání a jejich bydliště.

Dále se budou zapisovat údaje o zakladateli a o všech obmyšlených. Novela však počítá s tím, že se údaje o zakladateli a obmyšlených nebudou uvádět v opisech z evidence svěřenských fondů a ani se nebudou uveřejňovat.

Svěřenský rejstřík rovněž bude evidovat základní dokumenty, tj. status a rozhodnutí o jmenování svěřenského správce. A dále dokumenty o vkladech majetku do svěřenského fondu.

Již existující svěřenské fondy mají povinnost zápisu do svěřenského rejstříku v dodatečné lhůtě do 30. června 2018.

Všechny výše uvedené povinnosti zvyšují administrativní zátěž a prohlubují obecnou ztrátu soukromí. Na druhou stranu zavedení svěřenského rejstříku přispěje k vyšší právní jistotě zakladatele i obmyšlených. Zbaví fondy jakéhosi negativního stínu o institutu k ukrývání majetku a povede k jejich dalšímu rozvoji, zejména tzv. rodinných svěřenských fondů.

Vždyť prostřednictvím svěřenského fondu se mohou velmi elegantně a docela jednoduše řešit mezigenerační transfery majetku, ochrana majetku v dědictví a před věřiteli, udržení celistvosti majetku a udržení rodinného jmění.

Další články autora Ivan Kovář© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design