Závazné posouzení způsobu určení základu daně stálé provozovny

21.3.2017 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

Problematika zdanění zahraničních stálých provozoven je oblastí, na kterou se správci daně v rámci daňových kontrol zaměřují stále častěji. V minulosti jsme Vás informovali například o rozsudku č. j. Afs 8/2014-174, z nedávné doby pak lze zmínit rozsudek 10 Afs 147/2016-45. Důvodem zvýšeného zájmu správce dně je skutečnost, že při alokaci zisků zahraničním stálým provozovnám může dojít k porušení […]


Více info

Nové informace GFŘ k dani z přidané hodnoty

15.7.2015

Upozorňujeme, že Finanční správa na svém webu zveřejnila dvě aktuální informace: Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015 Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. […]


Více info

Hlavní změny v zákoně o dani z příjmů od roku 2015

13.1.2015

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), která nabyla účinnost dne 1. ledna 2015. Z celkových asi 300 změn jsem pro Vás připravil průvodce těmi nejvýznamnějšími:     Výplata vlastního kapitálu, výplata rezervního fondu Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (vrácení emisního ážia, příplatků mimo základní kapitál a obdobná […]


Více info

Nová sleva na dani: školkovné

15.12.2014

Rodiče si budou nově moci snížit daň  o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Novou daňovou slevu až do výše 8500 korun ročně lze využít už pro příjmy za letošní rok. Do výdajů za umístění dítěte však nelze zahrnout výdaje související s pobytem v […]


Více info

Nové vydání European Tax Brief

28.5.2014

Právě vyšlo další číslo pravidelného newsletteru „European Tax Brief“. Aktuální vydání tohoto bulletinu shrnuje důležité daňové novinky z různých evropských zemí, například: Změny zdanění právnických osob v Rakousku, možné změny pravidel fiskální jednoty v Nizozemsku, rozpočet přináší významné daňové změny ve Velké Británii, posílení a  rozšíření směrnice EU o zdanění příjmů z úspor – důležitý […]


Více info

Víte o povinnosti podat pojistné přiznání?

6.2.2014

Každý účastník II. pilíře důchodového spoření je povinen odevzdat tzv. pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření. Pojistné přiznání nemusí podávat poplatníci, za něž celou výši pojistného odvádí zaměstnavatel. Toto přiznání nemusí podávat ani poplatnici, jejichž pojistné bylo ve výši 0 Kč, tedy například nezaměstnaní, osoby na mateřské dovolené, na celoroční nemocenské, atd. Lhůta pro […]


Více info

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design