Aktuality v DPH & EET – Aktualizace

10.10.2019 Petr Linx Petr Linx

Přinášíme Vám aktuality z oblasti DPH & EET a každý měsíc tento stručný souhrn nejzásadnějších novinek budeme aktualizovat. Přehled témat: Díl 1. Změny v DPH účinné od 1. 10. 2019 (zaokrouhlování a výpočet DPH shora + nový formulář kontrolního hlášení), BREXIT, účinnost novely EET pro téměř všechny zbývající činnosti, informace GFŘ ČR Díl 2. Vysvětlivky Evropské komise […]


Více info

Rozsáhlá novela zákona DPH pro rok 2019 a její přechodná ustanovení

26.3.2019 Petr Linx Petr Linx

Značná část znovelizovaných ustanovení má účinnost od 1. dubna 2019. Rád bych však upozornil, že několik významných ustanovení má speciální úpravu účinnosti. Nejvýznamnější změny jsem již nastínil v mém Miniseriálu 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro rok 2019. V praxi to znamená, že občas je ustanovení účinné retrospektivně, např. k 1. lednu 2019, nebo naopak ustanovení má posunutou účinnost […]


Více info

Plánované novinky v DPH od roku 2019 a další výhled

25.9.2018 Jan Tecl Jan Tecl

Nová povinnost pro plátce DPH a omezení u nájmu nemovitých věcí Novela DPH 2019 byla schválena vládou a aktuálně ji čeká schvalování v Poslanecké sněmovně, kde může doznat dalších úprav. Přinášíme Vám přehled navrhovaných důležitých změn. Plátcům přibude další evidenční povinnost:  nově musí vynaložit úsilí, aby se daňový doklad dostal k příjemci plnění – odeslání pomocí pošty, […]


Více info

Podvody a krádeže z pohledu novinek pro DPH a DPPO

12.4.2018 Darina Dolanská Jaroslava Cihelková Jaroslava Cihelková

Poslední dobou se setkáváme se stále sofistikovanějšími podvody a krádežemi. Smutnou skutečností je, že se tak často děje nejen ze strany neznámých zlodějů a podvodníků, ale i vlastních zaměstnanců a co hůř, často dlouholetých členů vedení. Poškozená společnost začíná sčítat škody a je dobré si uvědomit, že to často nejsou jen náklady na vlastní ukradené […]


Více info

Od roku 2019 nám bude vráceno DPH z nezaplacených pohledávek?

7.3.2018 Igor Pantůček Igor Pantůček

Vláda ČR připravila, s pravděpodobnou účinností od 1. 1. 2019, novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Její součástí je rozsáhlá změna, která přinese zásadní změnu v přístupu k nedobytným pohledávkám a dani z přidané hodnoty, která je na ně navázána. K dnešnímu dni tuto problematiku řeší jediné, dle našeho názoru, velmi kontroverzní ustanovení, které […]


Více info

Úspory na DPH v obcích, městech a městských částech

22.2.2018

Obce, města a městské části mají vždy napjatý rozpočet. Zvyšování příjmů radnice např. výběrem dalších poplatků či zvyšováním těch stávajících nejsou populární variantou zejména pro voliče. Logicky se tedy radnice snaží uspořit na nákladech. Jako jeden z efektivních nástrojů na získání dalších prostředků na financování veřejně prospěšných projektů je bezesporu nastavení a správné uplatňování režimů DPH. Praktické výsledky naší spolupráce s mnoha městy nám potvrzují, že úspory mohou dosáhnout několik set tisíc, ale i jednotek až desítek milionů korun.


Více info

Změny ve zdaňování služeb přímo souvisejících s vývozem

18.1.2018 Petr Vondraš Petr Vondraš

Od 1. března se mění výklad u služeb souvisejících s vývozem. Zatímco dosud platilo, že jsou tyto služby pro všechny osvobozeny od DPH, bude se od března osvobození vztahovat jen na přímé poskytovatele. Změna vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora, který na sklonku léta v případě L.Č. řešil, zda je možné osvobodit přepravní službu, která se sice týká […]


Více info

DPH není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí

23.10.2017 Jan Tecl Jan Tecl

Šance na navrácení části zaplacené daně pro všechny, kteří v posledních 3 letech prodávali nebo kupovali nemovitost a zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí z ceny včetně DPH! Finanční správa bude nyní u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH. Stalo se tak na základě dvou rozsudků Nejvyššího správního soudu […]


Více info

Úskalí (ne)zdaňování záloh z pohledu DPH po novele

23.10.2017 Petr Linx Petr Linx

Novela zákona o DPH od 1. července 2017 přináší nový pohled na zdaňování plateb přijatých před uskutečněným plnění. Dle nové úpravy se zdaňuje záloha pouze v případě, že je plnění v době přijetí úplaty dostatečně určité. Plnění je dostatečně určité, když je známo alespoň: jaké zboží má být dodáno, nebo jaká služba má být poskytnuta, jaké sazbě […]


Více info

Zásada neutrality DPH v rozsudcích Evropského soudního dvora

15.6.2017 Igor Pantůček Igor Pantůček

Stále častěji se potkávám s případy, kdy správce daně neuzná firmě uplatněný nárok na odpočet DPH. A jediným argumentem je skutečnost, že její dodavatel, či dodavatel dodavatele (a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat), neodvedl státu daň. Přitom společný evropský systém DPH zaručuje plnou neutralitu daně, a tak jako i jiné oblasti evropské regulace, je […]


Více info
1 2 3 4

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design