Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

11.10.2018 Petra Klůnová

Systém investičních pobídek podle zákona č. 72/2000 Sb., tj. státní podpora větších investičních projektů ve formě slevy na dani, by se měl od poloviny roku 2019 významně změnit. Navrhovaná novela zákona je již v legislativním procesu a 26. září 2018 byla schválena Vládou ČR. Pokud tedy firmy plánují nové investice ještě podle stávajících pravidel, čas na […]


Více info

Plánované výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

11.6.2018 Petra Klůnová

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktuální harmonogram výzev v dotačních programech pro rok 2018. Níže je uveden přehled těch nejzajímavějších. Již během června by měly být vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Potenciál nebo Aplikace. V těchto výzvách budou moci žádat o podporu na výzkum, vývoj a inovace malé, střední i velké podniky. Nově u Inovací […]


Více info

Fondy EU: plánované změny ve výzvách Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

12.4.2018 Petra Klůnová

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) avizuje zavedení nových podmínek s cílem zvýšení transparentnosti při poskytování dotací. Ty by se měly promítnout do plánovaných výzev vyhlašovaných od června roku 2018. Níže je uvedena citace z oficiálního oznámení MPO. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti: neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, […]


Více info

6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

7.3.2018 Petra Klůnová

Ministerstvo zemědělství v únoru zveřejnilo podmínky pro 6. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova s celkovou alokací více než 1,6 miliardy CZK. Žádosti budou přijímány v termínu od 3. do 23. dubna 2018 přes Portál farmáře. O podporu budou moci žádat zemědělci – podle typu aktivity malé, střední i velké podniky, a to na investice do vývoje nových […]


Více info

Fondy Evropské unie – aktuální výzvy pro firmy

18.1.2018 Petra Klůnová

Ke konci minulého roku byl zveřejněn plánovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na rok 2018. Aktuálně je možné podávat žádosti v několika energetických programech (Úspory energie, Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu, Obnovitelné zdroje energie), v programu Technologie v rámci specifické výzvy zaměřené na automatizaci/digitalizaci a opět také v programu Marketing na podporu účasti na […]


Více info

Fondy Evropské unie – nová výzva OPPIK Technologie VII

13.12.2017 Petra Klůnová

Dne 5.12. byla vyhlášena Výzva VII programu podpory OPPIK Technologie. Tato výzva je specificky zaměřena na digitální transformaci a automatizaci v malých a středních podnicích. Podporováno bude zejména pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního […]


Více info

Fondy Evropské unie – aktuální výzvy pro podnikatele

23.10.2017 Petra Klůnová

V současné době je vyhlášena řada výzev v programech podpory pro podnikatelské subjekty, níže je uveden přehled těch nejvýznamnějších. U řady výzev, zaměřených na úspory energie, je po ukončení příjmu žádostí plánováno vyhlášení výzev navazujících. Ukončení příjmu žádostí Program podpory Zaměření programu podpory 12.11. 2017 OPPIK Inovace (inovační projekt) Pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro […]


Více info

Fondy Evropské unie – 5. kolo Programu rozvoje venkova

19.9.2017 Petra Klůnová

V termínu od 10. do 30. října 2017 bude probíhat již 5. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) s finanční alokací více než 2,6 miliardy CZK. Největší část alokace je určena pro zemědělce, kteří mohou podávat žádosti o podporu na investice do živočišné i rostlinné výroby (cca 1,1 mld CZK). Zemědělci, […]


Více info

Fondy Evropské unie – připravované výzvy pro firmy OPPIK

15.6.2017 Petra Klůnová

Začátkem června byl zveřejněn nový harmonogram připravovaných výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Níže jsou uvedeny nejzajímavější výzvy, které by měly být vyhlášeny do konce 2. a ve 3. čtvrtletí 2017. Další výzva by do konce roku měla být vyhlášena i v programu Nemovitosti, není však zatím  jasné, zda bude zaměřena na […]


Více info

Fondy Evropské unie – podpora energetických úspor

1.6.2017 Petra Klůnová

Aktuální článek se týká pouze jedné specifické výzvy v rámci programu OPPIK Úspory energie, která je vyhlášena jako průběžná až do jara 2018, a ve které je možné získat podporu na zavádění opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelských subjektů. Podpora se týká zejména modernizace/rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke […]


Více info
1 2

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design