Odmítnutí nároku na odpočet DPH v řetězových obchodech

7.3.2018 Jiří Dolejš

Dle ustálené judikatury Soudního dvora EU (ESD) může správce daně odepřít plátci nárok na odpočet DPH pouze v případě, že mu bude prokázáno, že vzhledem k okolnostem daného případu věděl nebo vědět měl a mohl, že je součástí podvodného jednání. Dle našich zkušeností je toto pravidlo v praxi správcem daně vykládáno hodně extenzivně, když se správce daně snaží […]


Více info

Úprava odpočtu DPH u mank a škod

13.12.2017 Petr Vondraš Petr Vondraš

Zničení, ztráta nebo odcizení majetku, která není řádně doložena, má za následek vrácení původně uplatněného odpočtu DPH a to za zdaňovací období, v němž se plátce o zničení, ztrátě či odcizení dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Častým zdrojem těchto informací jsou právě probíhající inventury. Nástrojem zákona o DPH k vrácení odpočtu je vyrovnání a úprava odpočtu. […]


Více info

Zásada neutrality DPH v rozsudcích Evropského soudního dvora

15.6.2017 Igor Pantůček Igor Pantůček

Stále častěji se potkávám s případy, kdy správce daně neuzná firmě uplatněný nárok na odpočet DPH. A jediným argumentem je skutečnost, že její dodavatel, či dodavatel dodavatele (a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat), neodvedl státu daň. Přitom společný evropský systém DPH zaručuje plnou neutralitu daně, a tak jako i jiné oblasti evropské regulace, je […]


Více info

Konec detailního prověřování dodavatelů ve vztahu k prokázání nároku na odpočet DPH?

22.5.2017 Petr Linx Petr Linx

Pokud víte nebo jste vědět měli a mohli, že Váš dodavatel je účastníkem podvodu, pak Vám dle ustálené judikatury není uznán nárok na odpočet DPH. Zdá se, že nyní Generální finanční ředitelství (GFŘ) poskytlo plátcům DPH návod, jak postupovat při prověřování svých dodavatelů. Otázka, v jakém rozsahu musí odběratel svého dodavatele prověřovat, nebyla doposud dostatečně […]


Více info

Co se změní v DPH od dubna 2017?

7.3.2017 Petr Vondraš Petr Vondraš

AKTUALITA: Poslanci v úterý 4. dubna 2017 odmítli pozměňovací návrhy Senátu a opětovně schválili vládní „daňový balíček“. Senátu chtěl osvobodit pozemky okolo staveb při jejich prodeji od daně z přidané hodnoty, proti byl Ministr financí. Zákon nyní míří k podpisu Prezidentovi a v účinnost vstoupí 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů. —   Právě schvalovaná […]


Více info

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design