Vyslání zaměstnanců ze států EU do Rakouska

1.12.2017 Mag. Florian Würth Mag. Florian Würth

O vyslání zaměstnanců do Rakouska se jedná, jestliže zaměstnavatel z důvodu plnění smluvní povinnosti vyšle své zaměstnance na přechodnou dobu do jiného místa výkonu práce. Od vyslání zaměstnanců je třeba odlišit dočasné přidělení zaměstnanců. O dočasné přidělení zaměstnanců se jedná, jestliže zaměstnavatel (agentura práce) dočasně umístí své zaměstnance k výkonu práce u třetí osoby (uživatele). […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU do Francie

1.12.2017 Edith Causemille Edith Causemille

Různé zákony (Loi Macron v srpnu 2015 a Loi Travail v srpnu 2016) a na ně navazující právní nařízení v posledních měsících značně zpřísnily úpravy platné v rámci vyslání zaměstnanců do Francie. Pomocí nich se má mimo jiné zamezit práci na černo a dumpingovým mzdám. Pojem „vyslání“ je přitom velmi široký a zahrnuje v podstatě […]


Více info

Daňové aspekty vyslání zaměstnanců do Německa

1.12.2017 Christian Kracylo Christian Kracylo

Zaměstnání zahraničních zaměstnanců („Inbounder“) v Německu neustále roste. Toto téma se tak dotýká stále většího počtu německých i zahraničních společností a staví je před nejrůznější výzvy. Ať už jde o vyslání zaměstnanců, zaměstnání zahraničního zaměstnance nebo pracovní činnost v Německu v rámci služební cesty – každý z těchto případů s sebou nese daňové důsledky. Komplexní […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU na Slovensko

1.12.2017 Martin Kiňo Martin Kiňo

Otázka problémů přeshraničního vyslání zaměstnanců je v současné době velmi aktuální téma s ohledem na složité právní úpravy země příjemce, ze kterých vyplývá mnoho povinností nejen v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva, ale i v oblasti právních předpisů. K významným změnám úpravy vyslání zaměstnanců došlo v zákoníku práce Slovenské republiky v červnu […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU do ČR

1.12.2017 Jana Heranová Jana Heranová

Vyslání vlastních zaměstnanců je v řadě případů výrazným zjednodušením oproti možnosti působit na zahraničním trhu jako zaměstnavatel. V ČR neexistuje žádná zákonná ohlašovací povinnost, na základě které by bylo nutné před vysláním zaměstnance hlásit ho na celní nebo jiný specializovaný úřad. Přesto je vyslání spojeno s řadou pravidel a legislativních omezení, které je nutné před […]


Více info

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design