Tvrdý Brexit & DPH

10.10.2019

Jak se lze připravit na „tvrdý Brexit“, který opravdu může nastat? Níže je vypsáno pár praktických tipů, které mohou posloužit jako první krok pro sestavení plánu přípravy na tvrdý Brexit. Pokud jej ovšem máte již hotový, můžete využít těchto 20 bodů jako checklist, abyste si byli jisti, že jste nic neopomenuli.

 1. Pokud Vaše firma nemá zkušenosti s postupy při dovozu a vývozu do třetích zemí, ujistěte se, že Vaši zaměstnanci absolvují nezbytnou odbornou přípravu, a kontaktujte celního zástupce, který za Vás může požadované dovozní a vývozní formality vyřídit, jelikož po uskutečnění Brexitu pravidla mezi UK a ostatními 27 EU státy již nebudou platit.
 2. Máte již registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI)? Každá osoba z EU dovážející zboží z UK nebo vyvážející do UK bude povinna mít své EU EORI číslo a možná bude také potřebovat UK EORI číslo.
 3. Znáte správný kód nomenklatury pro všechny své produkty?
 4. Znáte původ svých produktů, tj. podle celních pravidel o původu?
 5. Pokud exportujete, jste schopni na požádání vystavit zákazníkovi obchodní fakturu za jeho celní odbavení?
 6. Musíte upravit svůj systém hlášení DPH tak, aby zákazníci a dodavatelé z UK již nebyli označeni jako „intra-Community“. Zkontrolujte, že jsou požadované změny provedeny správně. Dobropis vydaný zákazníkovi z UK po uskutečnění Brexitu na slevu, týkající se dodání uskutečněného před Brexitem, bude i nadále považován za „intra-Community“ dobropis. Dále nezapomeňte zmapovat dopad na další toky faktur. Například systém DPH vztahující se k fakturám přepravních společností přepravujících Vaše zboží do UK se také změní. Pro účetní a pracovníky IT bude obtížné ujistit se, že všechny změny byly k datu Brexitu implementovány. Možná by bylo dobré nezasílat žádné faktury zákazníkům z UK ve dnech bezprostředně následujících po Brexitu.
 7. Pokud jste již obdrželi fakturu s UK DPH, kterou lze vrátit v souladu se směrnicí EU o vrácení DPH (dále jen „osmá směrnice“), měli byste se podle ní řídit co možná nejdříve, jelikož v případě tvrdého Brexitu, se osmá směrnice již nebude vztahovat na vrácení UK DPH podnikům v EU, ty pak budou muset použít postup podle tzv. „třinácté směrnice“.
 8. Zkontrolujte, které Incoterms (Mezinárodní obchodní podmínky) k prodeji zboží zákazníkům v UK používáte, a upravte je dle potřeby pro všechny nabídky, které odešlete od dnešního dne. Své nabídky upravte o dodatečné náklady, které po Brexitu nastanou, jako například vývozní nebo dovozní formality a cla.
 9. Počítejte s výrazně delšími dodacími lhůtami do UK a zpět. Pokud je to nutné, vytvořte dodatečné nutné podmínky pro zboží podléhající rychlé exspiraci.
 10. Zkontrolujte, která měna (libra, euro, dolar, česká koruna nebo jiná měna) bude nejlepší volbou pro fakturaci zákazníkům v UK: tvrdý Brexit může způsobit značné výkyvy kurzů.
 11. Zadáváte u svých odběratelů z UK objednávky větší, než je obvyklé? Vláda Spojeného království vybízí britské podniky, aby pokud možno zajistily, že budou mít před Brexitem k dispozici zásoby nad rámec svých obvyklých rezervních zásob.
 12. Zkontrolujte dopad cel, která budou uložena na dovoz i vývoz – je Váš produkt v jeho současném formátu stále prodejný v UK i po uložení dovozního cla? Zkontrolovali jste dovozní cla, která mohou být uvalena na základě tarifů WTO?
 13. Dodávky zahrnující instalace v UK musí být přehodnoceny z hlediska DPH a cel.
 14. Prodeje z konsignačních skladů v UK a nákupy přes konsignační sklady v EU musí být přehodnoceny z hlediska DPH a cel.
 15. Přeshraniční smluvní práce s UK musí být přehodnoceny z hlediska DPH a cel.
 16. Pokud Vaše firma pravidelně pořizuje zboží z UK, bude nutné správně nastavit kalkulaci základu daně při dovozu.
 17. Triangulační (ABC) transakce zahrnující přepravu zboží do nebo z UK, musí být přehodnoceny z hlediska DPH a cel.
 18. Internetové obchody prodávající produkty konečným spotřebitelům v UK (B2C) musí přehodnotit své postupy při zpracování DPH.
 19. Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani mezi UK a zeměmi EU již nebude možná v rámci Systému pro pohyb a kontrolu spotřební daně (EMCS).
 20. Podniky, které prodávají digitální služby konečným spotřebitelům v UK, již nebudou moci pro přiznání DPH používat systém Mini One Stop Shop (MOSS).

To jsou jen některé z otázek, které je třeba zvážit, a nejedná se o nic víc než pouze o úvodní vodítko. Každý podnik bude muset posoudit důsledky tvrdého Brexitu na jejich činnost individuálně a nastavit si vlastní plán přípravy.

Co když bude přeci jen Brexit vyřešen dohodou?

V takovém případě nastane přechodné období, které pravděpodobně potrvá nejméně do konce roku 2020, ale které by mohlo být poté prodlouženo. Záměrem by bylo dosáhnout dohody o budoucích obchodních vztazích mezi UK a EU během onoho přechodného období. Jednání o podmínkách takové dohody o volném obchodu musí ještě začít.

Pokud nedojde k dohodě mezi EU a Spojeným královstvím, bude spuštěn „zpětný chod“, podle kterého bude Severní Irsko i nadále v souladu s jednotným trhem EU, zatímco zbytek Spojeného království bude spojen se Severním Irskem (odtud také s EU) prostřednictvím celní unie. Tím by se zabránilo vytvoření vnější hranice EU mezi Irskem a Severním Irskem. V tomto scénáři by celní formality musely být stále splněny při transakcích se zbožím s UK (včetně Severního Irska), ale žádná cla by nebyla splatná. Právě tato dojednaná tzv. irská pojistka je jádrem sporu v UK a může být po odsouhlasení všemi státy EU ještě přeformulována.

Závěr
Každý, kdo má pravidelné transakce, do nichž jsou zapojeni dodavatelé nebo zákazníci z UK, musí dát Brexit na první místo ve svém seznamu priorit a vyhotovit vlastní plán přípravy na Brexit.
Další články autora Petr Linx© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design