Úskalí (ne)zdaňování záloh z pohledu DPH po novele

23.10.2017 Petr Linx Petr Linx - petr.linx@moorestephens.cz

Novela zákona o DPH od 1. července 2017 přináší nový pohled na zdaňování plateb přijatých před uskutečněným plnění. Dle nové úpravy se zdaňuje záloha pouze v případě, že je plnění v době přijetí úplaty dostatečně určité.

Plnění je dostatečně určité, když je známo alespoň:

Není-li minimálně jedna z výše uvedených informací známa, DPH se v okamžiku přijetí úplaty neodvádí. Správce daně vydal informaci s příklady, kde významně naznačuje, že bod a) bude splněn téměř vždy. Připouští však, že sazba a místo plnění známo být nemusí.

V případě, že hradíte například zálohy za energie (voda, plyn, elektřina) paušální částkou měsíčně a následně dojde k přerozdělení a vyúčtování dle skutečné spotřeby, DPH z přijaté úplaty nemá být odvedena. V době přijetí zálohy totiž není dostatečně známa sazba DPH budoucího plnění. DPH se odvede až při vyúčtování.

V případě, že je DPH z takovéto paušální zálohy nesprávně odvedena a je vystaven daňový doklad o přijaté platbě, odběratel nemá nárok na odpočet na základě tohoto daňového dokladu! Nárok na odpočet vznikne až vyúčtováním.

Další články autora Petr LinxVíce z MO(O)RE News Czech

© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design