Ústavní soud ČR proškrtal zákon o EET

4.1.2018 Petr Linx Petr Linx - petr.linx@moorestephens.cz

Evidence plateb kartou zrušena, poplatníci spadající do 3. a 4. fáze evidovat tržby (zatím) nemusí, problematika DIČ fyzické osoby a omezení svévolného vydávání nařízení. Ústavní soud ČR ve svém nálezu  v prosinci 2017 shrnul, že samotný zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET), není protiústavní. Nicméně shledal, že určité části tohoto zákona neodpovídají ústavnímu pořádku ČR a zrušil je.

 

Změny od 1. 3. 2018
Nejpodstatnější změnou je zrušení povinnosti evidence tržeb pro poplatníky spadající do tzv. 3. a 4. fáze. Důvodem pro zrušení je však pouze to, že zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů. V nálezu se přímo objevilo: „rčení, při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo“. Očekávám, že dojde k novele ZoET, ve které se omezí povinná evidence tržeb pro zbývající poplatníky např. dle obratu nebo v souvislosti s tím, zda poplatník platí paušální daň. 
Dále již nebudete muset evidovat platby platební kartou či online platby přes internet, jelikož jsou tyto platby dohledatelné. Stát sám musí dodržovat jisté informační sebeomezení, může-li jím zajišťované funkce zabezpečit i jinak.
Ústavní soud ČR také zrušil povinné uvádění DIČ fyzických osob na účtenkách pro účely ZoET. Je to dáno tím, že DIČ fyzických osob v ČR obsahuje rodné číslo, tj. osobní údaj poplatníka. Rád bych upozornil, že se opravdu jedná pouze o ZoET, povinné náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (DIČ jako povinná náležitost daňového dokladu), a dalších předpisů, přezkoumány ani být nemohly. Avšak vedle argumentů tuzemskými předpisy – č. 133/200 Sb. a zákon č. 101/2000 Sb. – zaznělo i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známější pod zkratkou GDPR), tudíž předpokládám plošné nahrazení tohoto identifikátoru v brzké době.

 

Změny od 1. 1. 2019
Vláda ČR již prostřednictvím svého nařízení nebude moci:

 

V souvislosti s výše uvedeným je zrušeno Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., které vyjmulo z evidence dočasně tržby za prodej předvánočních kaprů a permanentně tržby nevidomých.

Jedná se totiž o neústavní přenesení kompetence moci zákonodárné na moc výkonnou. Nelze určit, zda vláda překročila nebo nepřekročila své zmocnění, není-li dostatečně jasně určitě definováno ani toto zmocnění. I v případě EET musí být primárně zákonem definováno, na koho povinnost evidence dopadá a v jakém rozsahu. Zrušená ustanovení naplňují i porušení principu rovnosti a zákazu diskriminace. Daňové subjekty, jejichž hospodářská činnost vyňata nebyla, mohou být v horším postavení. Sám zákonodárce musí dostatečně určit – racionálně a předvídatelně – eventuální možnosti vynětí daňového subjektu z evidence tržeb, a to tak, aby ústavně požadované rovnosti v právech obstál.

Další články autora Petr Linx© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design