Z nedobytných pohledávek půjde „dobýt“ zpět alespoň DPH

7.1.2019

Daňový balíček pro rok 2019, již schválený Poslaneckou sněmovnou, rozšiřuje možnosti, kdy lze získat zpět odvedené DPH z faktur, které nebyly uhrazeny.

Rozšíření se týká celkem tří oblastí. První jsou pohledávky, které byly vymáhány v exekučním řízení, ale tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka nebo pohledávka nebyla v exekučním řízení ještě zcela vymožena a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky.

Druhou oblastí je insolvence dlužníka. Zde může věřitel nárokovat odvedenou daň z přidané hodnoty zpět, pokud insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs. Dále schválil oddlužení nebo zastavil insolvenční řízení z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

Poslední oblast souvisí se smrtí dlužníka, kdy je ze skončeného řízení o pozůstalosti zřejmé, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti uspokojena.

Novela na druhou stranu i vymezuje, kdy se plátce oprava, na základě níž lze DPH získat zpět, netýká. Kromě kapitálově spojených osob s podílem alespoň 25 % nebo osob blízkých jsou to i případy, kdy věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl nebo vědět měl a mohl, že zdanitelné plnění nebude řádně zaplaceno. Nicméně rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 60/2017-60 jasně říká, že toto musí správce daně prokázat.

Opravě základu daně v případě nedobytných pohledávek se věnuje celkem 8 paragrafů. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že se Vám nabízí možnost využít tento způsob vrácení daně. Rádi Vám budeme nápomocni s praktickou aplikací.   
Další články autora Petr Vondraš© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design