Zásada neutrality DPH v rozsudcích Evropského soudního dvora

15.6.2017 Igor Pantůček - ipantucek@tcbrno.cz

Stále častěji se potkávám s případy, kdy správce daně neuzná firmě uplatněný nárok na odpočet DPH. A jediným argumentem je skutečnost, že její dodavatel, či dodavatel dodavatele (a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat), neodvedl státu daň. Přitom společný evropský systém DPH zaručuje plnou neutralitu daně, a tak jako i jiné oblasti evropské regulace, je založen na určitých zásadách, které konkrétní právní úprava reflektuje.

Jednou z nich je zásada neutrality, která vyjadřuje požadavek, aby nebylo s podobnými situacemi zacházeno odlišně, aby byla DPH vybírána co nejvšeobecněji a pokrývala všechny stupně výroby a distribuce. Zároveň odporuje tomu, aby jedno plnění bylo zdaněno vícekrát.
Tato zásada plyne přímo ze znění čl. 1 odst. 2 směrnice a je SDEU v jeho ustálené judikatuře mnohokrát zmiňována a aplikována (např. rozsudek EDS ze dne 5. 5. 1982 č.j.: 15/81 ve věci Gaston Schul). Neotřesitelnost neutrality DPH potvrzuje i v dalších rozsudcích. Např.:

Jsem přesvědčen, že nejen ve světle citovaných rozsudků a i mnoha další, nemůže takováto argumentace správce daně obstát.

Další články autora Igor Pantůček© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design