Změny v oblasti vysílání pracovníků

17.12.2018

Při vysílání svých pracovníků do EU za účelem poskytování služeb v jiném členském státě se budou muset zaměstnavatelé namísto současného konceptu minimální ochrany zaměstnanců nově řídit obdobnými pravidly, jaká platí pro lokální pracovníky.

současné době platí, že vysílá-li zaměstnavatel svého zaměstnance do země EU, z důvodu poskytování služeb, je povinen zajistit, aby zaměstnanec požíval „minimální ochrany“ dané předpisy přijímající země. Na vyslané pracovníky se tedy vztahuje lokální minimální mzda, maximální délka pracovní doby apod. s tím, že se aplikují předpisy výhodnější pro vyslaného pracovníka.

V letošním roce byla schválena novela evropské směrnice o vysílání pracovníků, která přinese značné zpřísnění ve prospěch narovnání podmínek mezi lokálními a zahraničními pracovníky a potažmo ochrany trhu práce a konkurenceschopnosti lokálních podnikatelů přijímající země.

Na principu „stejná odměna za stejnou práci“ se budou na veškeré vyslané pracovníky nově vztahovat odvětvové kolektivní smlouvy, odměny nad rámec základní mzdy vycházející ze zákona přijímající země apod., a to od prvního dne vyslání.

Novela směrnice též přináší konkrétní maximální dobu vyslání hraniční pro aplikaci téměř všech závazných ustanovení pracovněprávních předpisů přijímajícího státu. Doposud nebyla taková doba stanovena, nově bude hranicí jeden rok (s možností prodloužení na 18 měsíců).

Novela směrnice však nemá vliv na možnost uplatnění výjimky z příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení státu výkonu práce ve formě vyslání, kde stále základní lhůta zůstává dva roky.

Členské státy musí přijmout a zveřejnit nezbytná opatření v rámci národních předpisů do 30. 7. 2020, od tohoto data jsou nové předpisy také nejdříve použitelné.

Doporučujeme však již dnes na novou úpravu pamatovat při plánování delších vyslání Vašich pracovníků či nastavování interních procesů a odhadů nákladů týkajících se budoucích vysílání pracovníků do EU.
Další články autora Monika Lodrová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design