Změny ve zdaňování služeb přímo souvisejících s vývozem

18.1.2018 Petr Vondraš

Od 1. března se mění výklad u služeb souvisejících s vývozem. Zatímco dosud platilo, že jsou tyto služby pro všechny osvobozeny od DPH, bude se od března osvobození vztahovat jen na přímé poskytovatele.

Změna vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora, který na sklonku léta v případě L.Č. řešil, zda je možné osvobodit přepravní službu, která se sice týká vývozu, ale je poskytnuta přepravní firmou pro spedici, která ji následně bude fakturovat vývozci. A zatímco zaběhlá praxe i v České republice umožňovala osvobodit přepravu jak mezi přepravcem a speditérem, tak i mezi speditérem a vývozcem, Evropský soudní dvůr byl názoru, že osvobodit lze jen přepravu přímo související s vývozem, tedy jen tu mezi speditérem a vývozcem. U subdodavatelsky poskytnuté přepravy mezi přepravcem a speditérem rozhodl soud, že má být zdaněna.

Protože subdodavatelé-přepravci, kteří hned po rozhodnutí soudu začali uplatňovat DPH, tak sice činili v duchu rozhodnutí soudu, nicméně proti ustálenému výkladu daňové správy, vydalo 2. ledna Generální finanční ředitelství Informaci, v níž uvádí, že z hlediska jednotného postupu při aplikaci DPH v dané věci bude s účinností od 1. března 2018 uplatňován výklad, že pro osvobození přepravy musí existovat smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a vývozcem.

Další články autora Petr Vondraš© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design